Sigla_150                                                                                    

 

 

                          

 

 

   

 

RIFIL S.A. – Capital social subscris şi vărsat: Lei 40.269.390 

O.R.C. J27/37/1991; Cod fiscal: RO 2050285

 

 

 

                                                      

Anunţ public

 

                     Privind decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 6/19.05.2010, pentru titular de activitate S.C. RIFIL S.A. cu sediul în comuna Săvineşti, str. Uzinei nr. 2, judeţul Neamţ, privind activitatea de pregătire a fibrelor şi filarea fibrelor textile, desfăşurată în "Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate mai mare de 10 tone/zi".

Documentele care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, judeţul Neamţ, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

Proiectul autorizaţiei integrate de mediu, revizuită, va fi accesibilă publicului interesat pe site-ul APM Neamţ http://apmnt.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat, care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său, se poate adresa instanţei de contencios adminis-trativ.

Observaţiile şi propunerile fundamentate ale publicului interesat se primesc în scris la sediul APM Neamţ sau la adresa de e-mail office@apmnt.anpm.ro, în termen de 30 zile de la publicarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

 

 

 

 

617410 Săvineşti (NT) – Str. Uzinei 2 – Tel.  +40 (0) 233  281839 / 281994 / 281451    Fax +40 233 281782

E-mail: rifil@rifil.com Web site: www.rifil.com